Навчальна програма «Активні громадяни» у Херсоні


Програма "Активні громадяни" орієнтована на формування лідерського потенціалу в соціальній сфері і покликана сприяти розвитку навичок міжкультурного діалогу та соціальної відповідальності, як базових якостей лідера XXI століття.

Програма ставить перед собою мету сприяти соціальному розвитку, головною рушійною силою якого виступають самі громади. Вона заохочує членів громад брати на себе відповідальність за власні соціальні потреби і передбачає отримання потрібних знань, навичок і досвіду для їх вирішення.

Програма впроваджується Британською радою в Україні у співпраці з організаціями громадянського суспільства в різних куточках світу. Фонд "Об'єднання" з травня 2015 став офіційним партнером Британської Ради в Україні, і тепер має можливість проводити тренінги в Херсонській області за даною методикою. 

Всі тренінги проводяться власними зусиллями Фонду без фінансової підтримки Британської Ради. Проте, стати партнером Фонду у програмі по Херсонській області має можливість кожна організація або неформальне об’єднання, які розділяють мету «Активних громадян».

Програма допомагає учасникам сформувати знання й навички, які дають змогу визначати мережі контактів і задіювати їх для спільного досягнення цілей, а також виробити навички планування і реалізації проектів. 

Тренінг включає в себе 5 основних компонентів:

  1. «Я: ідентичність і культура» - допомагає сформувати розуміння ідентичності й культури, тим самим відкриваючи розум до сприйняття нових знань і думок. Це розуміння також є важливим кроком до подальшої зміни ставлень, розвитку емпатії й інтересу до мирного співіснування та виховання твердого усвідомлення соціальної відповідальності. Воно також має вагоме значення для розв’язання проблем і розбудови мережевої взаємодії. Учасники докладно ознайомляться з поняттями культури й ідентичності та навчаться краще розуміти переконання, поведінку й ставлення – як свої власні, так і інших людей.
  2. «Я і ти: міжкультурний діалог» - слухачі програми оволодіють методами ведення діалогу як засобу формування емпатії, довіри й розуміння між представниками однієї та різних культур.
  3. «Ми разом: локальна і глобальна громада» - присвячений поняттю «громади» і зв’язкам з ідентичністю та культурою. Учасники зможуть глибше усвідомити власну відповідальність перед своєю місцевою спільнотою, дізнаються про локальні й глобальні спільноти і те, як вони поєднані між собою. Під час роботи з цим модулем слухачі програми навчаться досліджувати, або «складати карту» власної громади з різних позицій, наприклад шляхом визначення проблеми, через застосування системних підходів та аналіз динаміки владних відносин. Ці методи слугують для пошуку належних заходів і мережі, яка має їх втілювати. Учасники переносять ці знання й навички на вивчення ситуації у своїй громаді, виявляють проблему, над якою хотіли б працювати, і вирішують, кого потрібно залучити, щоб виконати поставлені завдання.
  4. «Планування соціальної дії» - учасники спрямовують увагу на розроблення певної соціально-орієнтованої ініціативи для своєї громади і продумують цей процес з різними ступенями складності й деталізації. Вони визначають й уточнюють свої цілі, складають конкретну програму заходів для покращення стану справ у вибраній сфері та опрацьовують шляхи її впровадження.
  5. Після семінару учасники реалізують заплановану соціальну дію в своїх громадах, можливо, інтегруючи її до існуючої системи роботи або запускаючи новий проект. Для них втілення цієї ініціативи в громаді є кульмінаційним моментом навчання. Він дає змогу набути досвіду соціальної дії і демонструє посилення їхньої соціальної відповідальності та якісно новий рівень лідерських навичок.

Кожен випускник програми має можливість отримати фінансування від Британської Ради в Україні на реалізацію своїх проектів соціальної дії.

Крім того, після проходження підготовки і реалізації соціальних дій програма передбачає подальше закріплення досягнутих навчальних результатів через додаткову діяльність. Учасники й партнери можуть подавати заявки, щоб долучитися до діалогу з питань формування політики, до дослідження проблем громади, міжнародних навчальних візитів та обміну досвідом з міжнародною мережею партнерів.

Учасники програми:

  • набувають навичок міжкультурного діалогу й мережевого співробітництва та усвідомлюють їх велике значення;
  • поглиблюють знання про свою місцеву громаду, а також про національні й глобальні громади, які їх цікавлять;
  • формують навички для впровадження соціальних дій на рівні громади й отримують відповідний практичний досвід;
  • отримують можливість здійснювати аналогічну навчальну підготовку за каскадною моделлю в своїх громадах.
Архів розсилок програми: