Положення про Конкурс «Кращий картограф м. Херсона та Херсонської області»


Мета Конкурсу: підвищення туристичного та інвестиційного потенціалу м. Херсона та Херсонської області через деталізацію Google Maps. 

1.1. Цим Положенням встановлюється порядок проведення конкурсу «Кращий картограф м. Херсона та Херсонської області» (далі – Конкурс) та визначення його переможців.

1.2. Конкурс проводиться у період з 20 квітня по 11 травня 2015 року з метою визначення та відзначення найактивніших мешканців м. Херсона та Херсонської області, які виконали найбільший обсяг по покращенню та деталізації онлайн мап Херсонщини в Google Map Maker. 

1.3. Організаторами Конкурсу є Херсонський обласний благодійний фонд «Об’єднання» за підтримки Херсонської міської ради та Департаменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації (далі – Організатори), та проводиться в рамках реалізації проекту «Цифрове перетворення Херсонської області» за підтримки компанії Google Україна. 

1.4. Учасниками Конкурсу є мешканці м. Херсона та Херсонської області, що досягли віку 16 років, та які в порядку, визначеному цим Положенням, подали заявки на участь у Конкурсі (далі – учасники). 

1.5. Основні завдання Конкурсу: 
1) розвиток туристичного та інвестиційного потенціалу м. Херсона та Херсонської області через покращення та деталізацію онлайн мап Google Maps;
2) активізація локальних громад м. Херсона та Херсонської області у напрямку розвитку власного регіону;
3) розвиток спільноти картографів Херсонської області.

ІІ. Реєстрація учасників на Конкурс

2.1. Прийняти участь у Конкурсі може будь-хто з мешканців м. Херсона та Херсонської області, котрі досягли 16 років, та які заповнили онлайн анкету за посиланням: www.bit.ly/KsMap

ІІІ. Проведення Конкурсу

3.1. Організатори: 
1) забезпечують організацію і проведення Конкурсу відповідно до цього Положення;
2) для проведення Конкурсу утворюють конкурсну комісію, до складу якої входять представники Херсонського обласного благодійного фонду «Об’єднання», Херсонської міської ради, Херсонської обласної державної адміністрації та спільноти картографів Херсонської області. Строк повноважень комісії завершується після підбиття підсумків Конкурсу та проведення нагородження переможців;
3) здійснюють координацію діяльності конкурсної комісії та сприяють її роботі;
4) визначають тематику Конкурсу; 
5) приймають рішення про оголошення Конкурсу;
6) розробляють форму заявки учасника Конкурсу та розміщують її на своїх офіційних веб-сайтах;
7) забезпечують організацію проведення інформаційно-роз’яснювальних заходів з метою популяризації Конкурсу;
8) проводять реєстрацію заявок учасників Конкурсу, здійснюють їх перевірку на відповідність встановленій формі і передають конкурсній комісії для здійснення оцінювання;
9) визначають переможців Конкурсу на підставі пропозицій конкурсної комісії та проводять їх нагородження.

3.2. Конкурсна комісія:
1) дотримується принципів справедливості, неупередженості та професіоналізму;
2) проводить оцінювання достовірності та якості внесених учасниками Конкурсу змін на онлайн карти, відповідно до критеріїв, визначених розділом ІV цього Положення;
3) вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно до цього Положення; 
4) вносить пропозиції щодо відзначення учасників Конкурсу спеціальними відзнаками.

3.3. Переможці Конкурсу визначаються за рішенням конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на третій день після його складання надається Організаторам. 

3.4. Нагородження переможців Конкурсу проводиться відповідно до розділу V цього Положення.

ІV. Критерії визначення переможців Конкурсу

4.1. Переможці Конкурсу визначаються відповідно до критеріїв: 
1) учасник має бути зареєстрованим на Конкурс через заповнення онлайн анкети, що вказана у II розділі цього положення;
2) під час реєстрації учасник сам визначає територію редагування серед двох запропонованих категорій: 
м. Херсон (включаючи Антонівку, Степанівку, Кіндійку, Геологів, Зеленівку, об’єкти дачної інфраструктури в дельта Дніпрі) 
Херсонська область (всі райони та населені пункти Херсонської області за винятком тих, що віднесені до категорії «м.Херсон»)
3) учасник має вносити зміни на онлайн карту Google Maps через програму «Картограф Google»;
4) всі зміни, що вносяться учасником, повинні відповідати умовам використання Картографа Google (www.google.com/mapmaker/intl/uk_ALL/mapfiles/s/terms_mapmaker.html);
5) враховується загальна кількість внесених учасником змін, доповнень та редагувань, що були прийняті модераторами Google Map Maker та опубліковані на картах до закінчення дії Конкурсу;
6) враховується кількість затверджених змін учасника тільки в рамках однієї категорії територій, по якій він зареєструвався на участь у Конкурсі; 
7) підрахунок кількості внесених учасником змін, доповнень та редагувань починається з моменту реєстрації учасника в Конкурсі, не залежно від того коли він зареєструвався, але не раніше початку дії Конкурсу, та не пізніше його закінчення;
8)  внесені учасником зміни та доповнення повинні бути точними й актуальними, тобто відповідати дійсності.

4.2. Визначення переможців Конкурсу відбувається шляхом  підрахунку кількості затверджених змін, що були внесені на карту та які відповідають критеріям цього Положення.
Переможцям Конкурсу присуджуються перші, другі та треті місця окремо по категоріям м. Херсона та Херсонської області. 

V. Нагородження переможців Конкурсу

5.1. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та подарунками від Організаторів:
за І місце у Конкурсі по м. Херсону – диплом І ступеня та подарунки;
за ІІ місце у Конкурсі по м. Херсону – диплом ІІ ступеня та подарунки;
за ІІІ місце у Конкурсі по м. Херсону – диплом ІІІ ступеня та подарунки;
за І місце у Конкурсі по Херсонській області – диплом І ступеня та подарунки;
за ІІ місце у Конкурсі по Херсонській області – диплом ІІ ступеня та подарунки;
за ІІІ місце у Конкурсі по Херсонській області – диплом ІІІ ступеня та подарунки;

5.2. Нагородження переможців Організаторами відбуватиметься на II Таврійському Туристичному Конгресі у м. Нова Каховка 14 травня 2015 року. 

5.3. Інформація про результати Конкурсу буде розміщена на офіційних веб-сайтах Організаторів, в засобах масової інформації