Школа очима вчителів: звіт за результатами соціологічного дослідженняУ першій половині 2020 року Фонд «Об’єднання» опублікував результати всеукраїнського дослідження «Школа очима батьків», в якому висвітлено ставлення батьків до багатьох процесів, що відбуваються в українських закладах освіти, зокрема, суб’єктивна оцінка батьків щодо якості надання освітніх послуг у школах; бачення ними освітньої реформи; ставлення до процесів фінансування шкільних потреб з батьківських кишень; довіра до вчителів, директорів, відділів освіти.

Ми багато працюємо з батьками, прислухаємося до їхніх думок. На основі саме їхнього бачення ще у 2016 році почали розробляти Єдину систему відкритих бюджетів шкіл – уніфіковану онлайн-систему звітування закладів освіти за отримання та використання ними коштів.

Але наша робота не була б цілісною, якби ми оминули співпрацю з директорами і вчителями. У різних регіонах і містах України ми співпрацюємо зі школами, ліцеями, департаментами освіти, міською владою та адміністраціями у напрямку розвитку української освіти. Ми уклали понад десять меморандумів про співпрацю з місцевими органами влади щодо сприяння відкритості закладів освіти, запровадження нових технологій в освітній процес, а також залучення стейкхолдерів до прийняття рішень щодо розвитку закладів загальної середньої освіти.

Наприкінці 2017 року в Україні було прийнято новий Закон «Про освіту», який чітко регламентує прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти (ст. 30), які «зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах відкритий доступ до переліку певної інформації та документів», зокрема тих, що містять інформацію про матеріально-технічне забезпечення закладів, річні фінансові звіти, кошториси, про благодійну допомогу тощо. Проте, як показав наш досвід роботи зі школами, а також моніторинг виконання ними ст. 30 ЗУ «Про освіту», питання імплементації Закону на регіональному рівні стоїть дуже гостро.

Якщо переглянути вебсайти закладів загальної середньої освіти в усій Україні, то станом на 2020 рік лише 48% із них мають власні вебсайти. Як зазначають директори шкіл, з якими ми працювали, школи не мають на створення та адміністрування вебсайтів ані коштів, ані ресурсів. Багато шкільних сайтів, створені на безкоштовних платформах, часто поганої якості, незрозумілої навігації та структури. Інколи на сайтах з’являється реклама сторонніх ресурсів, зокрема, алкоголю (вбудована реклама ресурсів, що надають безкоштовний доступ до створення сайтів). Директори бідкаються, що у зв’язку із браком коштів, необхідних для створення якісних сайтів, відповідальність за наповнення їх інформацією покладається, зазвичай, на вчителів інформатики.

З 2016 року нашу роботу було спрямовано на полегшення процесу звітування закладами освіти; зняття з них великого навантаження щодо публікації необхідної інформації для батьків своєї громади, знизивши тим самим напруження між батьками, вчителями та адміністрацією школи.

У 2020 році, не дивлячись на пандемію коронавірусу в усьому світі і в Україні зокрема, ми вирішили спрямувати свою роботу зі школами на побудову успішної моделі співпраці закладів освіти з батьками. Наше припущення, що чим частіше батьки будуть залучатися до процесу розвитку їхніх закладів, до розроблення та участі у різних локальних шкільних проєктах, тим більше вони будуть цінувати вчителів, директорів і прискіпливіше моніторити фінансування потреб – справдилося. За підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у 2020 році ми провели великий конкурс соціальних проєктів серед закладів освіти п’яти міст України, які отримали можливість реалізувати шкільні ініціативи за фінансуванням Міністерства та співфінансуванням самих шкіл у партнерстві з батьками. Вісімнадцять мініпроєктів на суму більш ніж 1,3 млн гривень були профінансовані й упроваджені у 2020 році. Реалізація їх довела, що спільна участь батьків, вчителів і директорів у розв’язанні шкільних проблем створює міцні партнерські зв’язки, а також спонукає до нових позитивних перетворень в освіті. Об’єднавши зусилля, батьки, вчителі та учні продовжують співпрацю навіть після нашої прямої участі в їхніх проєктах.

Ці успішні кейси співпраці, а також труднощі, що виникали в ініціативних групах, які складалися з батьків, вчителів і директорів, певною мірою спонукали нас дослідити такі питання: якою вчителі бачать сучасну школу, з якими проблемами вони стикаються в освітньому процесі, що, на їхню думку, можна було б зробити, аби підвищити якість освіти в Україні.

У цьому виданні презентуємо результати всеукраїнського дослідження «Школа очима вчителів», які дають змогу комплексно подивитися на наші заклади освіти та їхні проблеми. Перспективи подальшої роботи вбачаємо в розробленні актуальних питань, що будуть висвітлені в третьому дослідженні «Школа очима дітей».
Видано Херсонським обласним благодійним фондом «Об’єднання» у рамках проєкту
«Локальні дії: Глобальні зміни» за фінансової підтримки Міністерства закордонних
справ Чеської Республіки у рамках Transition Promotion Program. Погляди, викладені
у цьому матеріалі, належать авторам і не відбивають офіційну позицію Міністерства
закордонних справ Чеської Республіки.